بهداد سلیمی قوی ترین مرد المپیك 2012

                                        تصاویری از بهداد سلیمی و همسرش

 

                 6845641 تصاویری از بهداد سلیمی و همسرش

 

 

842794308861039578491 تصاویری از بهداد سلیمی و همسرش

 

 

 

 

452305521924889712111 تصاویری از بهداد سلیمی و همسرش

 

 منبع : www.iranokb.com