تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیفقط قابل توجه دختر خانم های عزیر  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 
میدونستید بر طبق قانون اگه 1 مرد با1 زن مجرد تصادف کنه ومنجر به نقص عضو او بشه باید با او ازدواج کنه؟؟؟؟؟؟

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 
فقط هول نشید ...خیابون پر ماشینه
 
این ماشین نشد ... ماشین بعدی!!!!!!!!        تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی
 

 
منبع :2dayjok.mihanblog.com