شعر طنز

عباس قلی خان  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

بهاربیست          www.bahar22.com

داشت عباس قلی خان پسری

پسرباهنرو با ادبی

پسری ساده دل وفرمان بر

پسری گوش به فرمان پدر

 

بس كه بود آن پسره چیز بلد

همه از او خوششان می آمد

نه به چت روم نظر داشت نه زن !

نه پسرهای بد یكه بزن                                                   

                                                                                           

برید ادامه مطلب پسر عباس قلی خان میخواد دكتر شه آخرش میشه مسافركش !!!     بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com  

داشت عباس قلی خان پسری

پسر باادب و باهنری

پسری ساده دل وفرمان بر

پسری گوش به فرمان پدر

بس كه بود آن پسره چیز بلد

همه از او خوششان می آمد

 نه به چت روم نظر داشت نه زن

نه پسرهای بد یكه بزن

اهل دود و دم و سیگار نبود

عاطل و تنبل و بی عار  نبود

بس كه عشق قلم و كاغذ داشت

عمر خود راسر تحصیل گذاشت

عوض آنكه جلونبر بشود

عزم آن كرد كه دكتر بشود

كوشش وسعی مداوم می كرد

هرچه می گفت معلم می كرد

فلذا این پسر كار درست

راه توفیق وسعادت را جست

وقتی از علم وفضیلت پر شد

رفت دانشكده ودكتر شد

چند سالی همه را از خود راند

دوره طرح پزشكی گذراند

نه به اجبار، خودش همت كرد

رفت ودر دهكده ای خدمت كرد

هفت خان را به سلامت گذراند

حیف در درد خودش عاجز ماند

 نمره عینكش از ده رد شد

درد كتف و كمرش ممتد شد

علم وتحصیل بلای تن شد

حاصلش آرتورز گردن شد

كار بیچاره به بن بست كشید

آخر از مدرك خود دست كشید

غوره قصه ما كشمش شد

زد و القصه مسافركش شد