تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیاینترنت سحرآمیزترین واژه عصر ارتباطات درآستانه قرن بیست یكم است. اینترنت

این بزرگراه تاریك و شاهراه اطلاعاتی دروازه ورود به عرصه ای است كه آن را قلمرو« اتصال مغزها و

كامپیوترها » می نامند. اینترنت رایجترین واژه عصر« حرفهای داخل گیومه است ». اصلی ترین پیام

این واژه پر رمز و راز « مرگ فاصله ها و مسافتها » است.در این شاهراههای اطلاعاتی به جای     

انسان و خودرو اطلاعات یا در واقع بسته های اطلاعاتی با سرعت زیاد در حركتند.این شاهراهها  به تمام خانه ها ، مدارس ، كتابخانه ها و مراكز تجاری وصل خواهد شدو...                    تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

ینترنت سحرآمیزترین واژه عصر ارتباطات درآستانه قرن بیست یكم است. اینترنت این بزرگراه تاریك و شاهراه اطلاعاتی دروازه ورود به عرصه ای است كه آن را قلمرو« اتصال مغزها و كامپیوترها » می نامند. اینترنت رایجترین واژه عصر« حرفهای داخل گیومه است ». اصلی ترین پیام این واژه پر رمز و راز « مرگ فاصله ها و مسافتها » است.در این شاهراههای اطلاعاتی به جای انسان و خودرو اطلاعات یا در واقع بسته های اطلاعاتی با سرعت زیاد در حركتند.این شاهراهها به تمام خانه ها ، مدارس ، كتابخانه ها و مراكز تجاری وصل خواهد شدو محیطی جهانی برای ارتباطات سریع به وجود خواهد آورد.
اصطلاح شاهراههای اطلاعاتی برای نخستین بار توسط « ال گور » معاون رییس جمهوری آمریكا بیان شد. علت این نامگذاری در واقع شباهت آن با پروژه بزرگراههای حمل ونقل سرتاسری آمریكا در چهل سال قبل بودكه به وسیله پدر همین شخص تدوین شده بودو در آن دوره تاُثیرزیادی بر اقتصاد آمریكا گذاشته بود. در حال حاضر در آمریكا اعتقاد بر این است كه این شاهراهها نه تنها بسیاری از مشكلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی را حل خواهد كرد بلكه آمریكا را در مقام اول و سروری كشورهای جهان قرار خواهد داد.

دغدغه های اصلی

1- آیا بزرگراههای اطلاعاتی ، ساختار دانش را تغییر می دهند؟ این پرسش به این خاطر مطرح است كه وقتی دانش شفاهی در عصر گوتنبرگ به خط تبدیل شد ساختار دانش تغییر كرد. آیا در عصر انقلاب ارتباطات و دیجیتالی شدن چنین واقعی دوباره تكرار می شود؟
2- اطلاعات اكنون یك كالای گرانقیمت و فروختنی است. به طوریكه فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند .آیا این عامل قدرت خرید باعث تغییر محتوای اطلاعات نخواهد شد؟ آیا فردا فقط اطلاعاتی كه ویژه ثروتمندان است تولید می شود؟ بر سر اطلاعات عمومی چه خواهد آمد؟
3- فیلمهای پورنوگرافی اكنون در اینترنت موجود است. آیا آنچه در این « روسپی خانه های الكترونیك » می گذرد اطلاعات است؟ آیا جوخه های فسادی كه اكنون در اینترنت به دنبال این نوع مطالب هستند، طالب دانش به شمار می آیند؟ و با توجه به تعاملی بودن این بزرگراهها ، تكلیف بچه های كه وارد اینترنت می شوند چیست؟ آیا كـانون خـانواده به این ترتیب در امـان می ماند؟
4- این بزرگراهها ضربه پذیر هستند و علت اینكه دولتها اطلاعات خود را در آنها جاری نمی كنند مساله ضربه پذیری است. چه كسی باید قوانین آنرا وضع كند؟
5- مشخص شده است آمریكا با ریزپردازنده ای بنام Clipper Chip كه در كامپیوترها و تلفن ها كار گذاشته شده ، تماس های مردم آمریكا را كنترل می كند. تكلیف آمریكایی ها و كسانی كه بـا آنها از طریق بـزرگراهها تماس مـی گیرند چیست؟ و چه كسانی تبعات ایـن استراق سمع را میپذیرد؟
6- مخالفان دولتها ( چریكهای چیاپاس، انقلابیون چچن و ... ) از طریق اینترنت جنگ الكترونیك پارتیزانی به را انداخته اند. آیا دولتهایی كه داعیه جریان آزاد اطلاعات را دارند، این وضع را تحمل می كنند؟.

7- بزهكاری در اینترنت ریشه دوانده است. پلیس آمریكا معترف است كه بزهكاران در این بزرگراهها از پلیس جلو افتاده اند. كدام تمهیدات و كدام قوانین ، گره ماجرا را خواهد گشود؟
8- فاشیستها ، نئونازیها ، ضد سیاهان و ... خلاصه نژاد پرستان هم در كنار بزرگراههای اطلاعاتی اردو زدهاند. چه كسی جرئت عبور دارد؟
به نظر می رسد اینترنت این آخرین برگ انقلاب ارتباطات چه در 1969 كه فرزند جنگ آنارشیست بود و چه حالا كه چند دهه از عمرش می گذرد ، هنوز ناشناخته مانده است. اینترنت به مثابهتبلور روح انقلاب ارتباطات اگر چه از مرگ فاصله ها خبر می دهد اما هنوز با چهره ای مرموز اجازه نزدیك شدن به خود را نمی دهد . دشوار است كه در عصر مرگ فاصله ها ، مجبور به فاصله گرفتن باشید.

تاریخچه اینترنت ، فرزند آنارشیست جنگ سرد

اینترنت این بزرگراه مرعوب كننده در پنتاگون ( وزارت دفاع آمریكا ) متولد شد. نام دوران كودكی اینترنت آرپانت (ARPANET) بود كه در بدو تولد یعنی در سال 1969 بر آن نهاده شد. آرپانت به عنوان شالوده اصلی اینترنت بر آن بود تا خود را به شبكه های رادیویی و ماهواره ای وقت و همچنین به كامپوتر های دیگر متصل كند و كار پژوهشهای مربوط به وزارت دفاع آمریكا را با سرعت و كیفیت بهتر به انجام برساند . این پژوهشها و پروژها كه در آرپانت دنبال می شد غالبا در خـدمت میلیتاریسم كـاخ سفید بود و به ایـن ترتیب آن چه امـروز بـه اینترنت انـجامیده،تـونـل محرمانه ای بوده است كه محققان ، كارشناسان و آكادمیسین های آمریكا از آن عبور می كردند . در حقیقت آرپانت یا همان اینترنت جوان ، خط تماس الكترونیك و محرمانه دست اندركاران وزارت دفاع آمریكا و پژوهشگران بوده است. آرپانت به این نیت متولد شد كه به كارشناسان نظامی و كامپیوترها كمك كند تا طرحهای نظامی را به پیش ببرند و در سراسر آمریكا از تجارب و منابع یكدیگر بهره مند شوند. آن چه امروز به نام پست الكترونیك ( E-mail ) مطرح شده و یكی از خدمات رایج اینترنت محسوب می گردد، محصول همان دوران تماس كارشناسان نظامی و كامپیوتر ها در آرپانت است.باید به این گفته افزود كه پیشرفتهای تكنولوژیك اینترنت عملا مدیون همان نیازهای میلیتاریستی كاخ سفید بوده است. به ویژه آنكه پیامهایی كه رد و بدل می شده از جنبه امنیتی باید كاملا تجزیه و به مجاری و مقاصد مختلف ارسال می شده تا در صورتی كه هر یك از مجاری ارسال پیامها ، به هر علتی مسدود می شد ویا ضربه می دید ، راههای دیگر باز مانده باشد.
اینترنت تاسال 1983 كمتر از پانصد كامپیوتر میزبان ( Host Computer) داشت و این كامپیوتر ها عمدتا در آزمایشگاههای نظامی و بخشهای كامپیوتری آمریكا قرار داشت، اما چهار سال بعد در سال 1978 اینترنت در صدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی ، صاحب 28 هزار كامپیوتر میزبان شد.كه در حال حاضر این رقم به بیش از 100 میلیون رسیده است و روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود و تخمین زده می شود كه روزانه 7000 استفاده كننده دیگر نیز به این جمع افزوده شوند و تا سال 2010 تعداد مشتركین به یك میلیارد نفر می رسد.
امـا اتفاق دیـگری بـاعث شد كـه اینترنت پـوسته نظامـی و دانشگاهی خود را بشكافد بروز پدیده « مولتی مدیا » (Multi Media ) یا همان رسانه چند كاره بود. استفاده از نرم افزارهای خاص به استفاده كنندگان از اینترنت امكان داد تا به طور همزمان از تصویر ، صدا و نوشتار استفاده كنند.
كاری كه قبلا متصور نبود . قبلا خط از رسانه نوشاری می آمد، صدا از رسانه های شنیداری و تصویر از رسانه های دیداری . اما حال همه اینها از طریق یك سیستم قابل دریافت بود.- در واقع كاربران این شبكه كه از پروتكل (http )برای ارتباط استفاده می كنند در حال گسترش روز افزون می باشد.به بیان دیگر اكنون بزرگترین سرمایه گذاریها در گسترش وب جهانی و ورود كارگزاران و كاربران اطلاعات و رسانه ها به این شبكه می باشد. این توسعه به حدی است كه جنبه های دیگر اینترنت را تحت تاًثیر قـرار داده واكنون وقتی صحبت از اینترنت می شود منظور همان وب جهانی (WWW ) می باشد.- در كنار این تولیدكنندگان كامپیوترهای شخصی (PC)به این فكر افتادند تا از اینترنت بهره برداری تجاری كنند. آنها وارد میدان سیمكشی و اتصال كامپیوترها شدند و پست الكترونیك را برای شركت و دفترهای مختلف فراهم ساختند.این كار كه در حقیقت به اتصال كامپیوترهای شخصی به یكدیگر انجامید « شبكه منطقه محلی » ( LAN)نام گرفت.این شبكه به كاربران امكان می دهد تا در یك محدوده جغرافیایی خاص به تماس با یكدیگر بپردازند.
پیدایش شبكه منطقه محلی پایان كار نبود و « شبكه منطقه وسیع » (WAN) هم پا به عرصه نهاد.این شبكه به كاربران امكان می دهد تا در یك محدوده وسیع جغرافیایی، مثل دولت با دولت و یا كشوری با كشور دیگر ارتباط برقرار كنند.و به این ترتیب اینترنت پس از فتح دنیای آكادمیك به پیشروی در جهان تـجارت پـرداخت.اكنون دیـگر رشد انفجارآمیز اینترنت نه یك تب و گـرایش بی انگیزه بلكه عملا محصول یك بازار آزاد دیجیتال است.
با این همه ، اینترنت كه اكنون امكان تلفن زدن، ویدئو دیدن، استفاده از انواع اطلاعات، گوش دادن به برنامه های رادیویی، انجام خرید و اجرای آموزش را از طریق یك سیم را فراهم آورده ، هنوز به بزرگراه اطلاعاتی تبدیل نشده است. عده ای بر این باورند كه ابر بزرگراه اطلاعاتی واقعی نه فقط باید شبكه های كامپیوتری بلكه هر نوع ارتباط مخابراتی دیگر اعم از تلفن، بی سیم و ماهواره را هم برقرار سازد و سرعت آن نیز بسیار بالاتر از سرعت كنونی اینترنت باشد.


اینترنت ، خوب ، بد ، زشت

سرویسهای اینترنت

میزبانها یا كارگزاران اطلاعاتی در اینترنت خدمات گوناگونی ارایه می كنند اما شاید بتوان این خدمات را بطور كلی در موارد زیر طبقه بندی كرد:
1 - پست الكترونیك(E-mail) :
این سرویس برای مبادله نامه ها و پیامها بین كاربران این شبكه می باشد.به این ترتیب كه هر كاربر دارای جعبه پستی رایانه ای با آدرس و مشخصات خاص خود می باشدكه پیامها و نامهای مربوط به او در آن ذخیره می گردد.
2- كنترل رایانه از راه دور( Tel net ) :
این خدمات برای اتصال و راهبری یك رایانه از راه دور می باشد.اشخاصی مانند:سرپرستان و رؤسای شركتها و سازمانها می توانند به این وسیله مدیریت و سرپرستی خود را از راه دور اعمال كنند.نوع دیگر استفاده از این خدمات می تواند استفاده از توان عملیاتی یك رایانه قوی برای محاسبات و پردازشهای حجیم و پیچیده اطلاعات می باشد.
3- انقال پرونده ( FTP) :
اطلاعات در شبكه های رایانه ای به صورت فایلها یا پرونده های مختلف ذخیره شده اند. برای انتقال این پرونده ها به رایانه خود احتیاج به پروتكلی به نام( FTP) می باشد كه با آن می توان هر گونه پرونده را ارسال یا دریافت نمود.
4- انجمنها و گروههای مختلف :
هم اكنون در اینترنت تقریباً در تمامی موضوعات مورد علاقه بشری انجمن های شكل گرفته كه از طرق این شبكه می توان در انخمنها و گروههای همفكر و دارای علایق مشترك عضو شدوبه همفكری ومبادله اطلاعات پرداخت.
5- كنفرانس از راه دور (Tel conference ) :
در این مكان این امكان وجود دارد كه چند كاربر در زمان واحد و از راه دور به گفت و گو بپردازند.با این وسیله دیگر نیازی به برقراری جلسات پرخرج وهزینه وحضور فیزیكی افراد برای برقراری یك جلسه وجود ندارد.
6- شبكه خبری (Usenet) :
این سرویس به روزنامه ها و مجلاتی مربوط می شود كه به طور الكترونیك قابل دسترسی اند. این شبكه آمیزه ای از گروههای خبری است كه بر اساس موضوع طبقه بندی می شوند.
7- و بطور كلی بهره گیری از اینترنت در رشته های مختلف علمی ، فنی ، پزشكی ، اقتصادی ، تبلیغ كالا ، بازاریابی ، فروش كالا ، خرید ، دریافت و پرداخت وجه ، آموزش و تحقیقات ، كتابخانه ، فكس . تلفن و...اینترنت و رسانه ها

صفت عمده رسانه های ارتباط جمعی،توده ای بودن آنهاست. باتوجه به ویژگیهای خاص ارتباط در اینترنت به نظر می رسد دوره این رسانه در حال اتمام می باشد. ویژگی خاص اینترنت تعاملی یا اینتراكتیو (Interactive ) بودن فرآیند ارتباط می باشد. بنابراین دیگر جایی برای جریان یكطرفه اطلاعات از رسانه های ارتباط جمعی باقی نمی ماند. تافلر معتقد است رسانه های همگانی (در كشورهای صنعتی) در حالی كه به اوج قدرت رسیده اند بناگاه از مسند قدرت مطلق به زیر كشانده می شوند.
اگر رسانه را طبق تعریف كانال و محیط انتقال پیام بدانیم، اینترنت خود یك رسانه است. رسانه های سنتی با آمدن اینترنت از نظر كیفی دچار تغییرات شدیدی خواهند شد كه در مواردی شاید شاهد پایان عمر یك رسانه باشیم.كه در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد.

كتاب
بحث كتابهای الكترونیكی مدتهاست كه در علم اطلاع رسانی بحث روز می باشدبسیاری براین عقیده اند كه در آینده كتاب به شكل امروزی آن وجود نخواهد داشت و كتابها به صورت اطلاعات دیجیتال ذخیره شده در كامپیوتر در خواهد آمد كه در آن محیط شبكه نیز كاربر خوتهد توانست بخشی یا تمام یك كتاب را منتقل كند. در این صورت احتمالاً هر نویسنده یی خود ناشر كتاب خود خواهد بودو میتوان با وصل شدن به سرور (Server) آن نویسنده از وی آخرین نسخه كتابش را در خواست كرد . چیزی كه بسیار سریع و ایده آل خواهد بود و از دردسرها و هزینه های حروف چینی ، چاپ ، توزیع ، فروش و ... خبری نخواهد بود.

مطبوعات
در آینده زمانی را كه مطلبی را از یك جریده مشاهده می كنیم می توانیم متن آن را به شكل صدا گوش دهیم و تصویر آن را در صورت تمایل به صورت متحرك ببینیم. در واقع مطبوعات و جراید ضمن گردآوری اطلاعات در حوزه موضوع مربوط به خود ارتباط تنگاتنگی با بانكهای اطلاعاتی دیگر خواهند داشت.یعنی مطبوعات یك محیط چند رسانه یی (Multi Media) برای انتقال اطلاعات خواهند بود كه در صورت تمایل نسخه چاپی از آن تهیه كرد و به شكل سنتی مطالعه كرد.

رادیو
ویژگی اصلی رادیو این است كه فقط با یكی از حواس پنجگانه در ارتباط است و بنابراین می توان همراه با گوش دادن به آن به فعالیت دیگری نیز پرداخت.همانند رسانه های دیگر جریان یكسویه اطلاعات در این رسانه نیز از بین خواهد رفت و استفاده كننده خواهد توانست متون مربوط به موضوع دلخواه خود یا موسیقی مطلوب خود را انتخاب كرده و به آن گوش دهد. به خاطر این كاركرد و با تعریف جدیدو قابلیت انعطاف در مورد سفارشی بودن می توان گفت این رسانه یا رسانه صوتی به این زودی ها از بین نخواهد رفت.

تلویزیون
همانطور كه در مورد رادیو گفته شد عصر پخش یكسویه اطلاعات به علت فعال شدن مخاطب در حال از بین رفتن می باشد .استفاده كننده خود اطلاعات دلخواه خود را از میان اطلاعات بیشمار انتخاب و دریافت خواهد كرد. در اینترنت دیگر این بیننده است كه تعیین می كند چه پخش شود وحتی در زمان پخش به صورت همزمان (Online) می تواند نظر خود را اعلام كندو در نحوه پخش آن تاُثیر بگذارد.

سینما
به نظر می رسد رسانه یی كه كمترین تاُثیر را از اینترنت خواهد پذیرفت سینما خواهد بود سینما بخاطر ویژگیهای خاص خود تنها رسانه ای است كه مستقل خواهد ماند. گرچه تكنیكهای صدا و تصویر در حال توسعه روزافزون می باشد امابه هر موجودیت سینما و عمل سینما رفتن باقی خواهد ماند.

تاُثیرات اجتماعی اینترنت
اینترنت می تواند بر تمامـی جنبه های مختلف بشری تاُثیرگذار باشدو در ایـن بین می توان به جنبه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و آموزشی اشاره كرد.كـه بـه اختصار به بـرخـی از آنها می پردازیم

الف: اقتصاد

با انتقال كار به خانه ها كه به سرعت در حال گسترش می باشد ساختار اداری سازمانها بشدت دستخوش تحول خواهد شدكه این مساُله منجر به كم شدن رفت و آمدها و كاهش مصرف انرژی و در نتیجه آن كاهش آلودگی هوا خواهد شد.
با افزایش و انعطاف در ساعات كاری قطعاً بهرهوری كار بالا خواهد رفت اما به نظر می رسد قوانین و آیین نامه های كنترل كار در خانه به راحتی تدوین شدنی نیست و مسائل زیادی در این زمینه وجود خواهد داشت . در زمینه های دیگر حذف پول فعلی و گسترش پول اعتباری الكترونیكی و گردش سریعتر و راحت تر پول، رواج نرم افزار هایی كه در آن پروتكلهایی برای ثبت سفارش و انتقال اعتبار وجود دارد. تجارت را تحت تاُثیر قرار خواهد داد و سهم تجارت جهانی از این تاُثیر بیشتر خواهد بود.

ب : سیاست
بیشترین تاُثیر سیاسی اینترنت را می توان كاهش اقتدار دولتهای مستبد و توتالیتر دانست. این دولتها معمولاً از طریق محدود كردن اطلاعات حكومت می كنند. جریان آزاد اطلاعات حق حاكمیت دولتها برای مرزهای خود را تضعیف كرده و نادیده می گیرد زیرا اینترنت مرزی نمی شناسدبویژه مرزهای سیاسی به همین دلیل است كه حكومتهای ایدئولوژیك و تمامیت طلب سعی در انحصار ، كنترل و محدود كردن اینترنت دارند و اصولاً هیچ علاقه ای به گسترش و توسعه آن ندارند و سرمایه گذاری خاصی را در این زمینه انجام نمی دهند .
از جنبه های دیگر تاُثیر اینترنت بر ساختار سیاسی كشور را می توان در تنوع مشاركت مردم در حكومت در آینده دید. شكی نیست كه مشاركت سنتی به صورت انتخاب نمایندگان برای مدت محدود یا ساختار پارلمانی تحت تاُثیر قرار خواهد گرفت . به عنوان مثال تمام یا بخشی از مردم كه به صورت تصادفی انتخاب می شوند می توانند در ساعات خاصی و از كامپیوتر شخصی خود به طور مستقیم در تصمیم گیریها و یا بخش خاصی از تصمیم گیریها به طور فعال اظهار نظر كرده و مؤثر باشند. افزایش تبادل اطلاعات و آزادی آن قطعاً باعث گسترش مردمسالاری خواهد شد.

ج : فرهنگ
واگرایی فرهنگی : بطور حتم اینترنت به خاطرتنوع وسیع كاربران ، باعث واگرایی فرهنگی خواهد شد . برخلاف نظر عده ای كه معتقدند اینترنت باعث سلطه فرهنگی غرب بركل جهان خواهد شد و جهان یكدستی و یكنواختی فرهنگی و به خصوص از نوع غربی(آمریكایی) آن پیدا خواهد كرد ، به علت تنوع فرهنگی جوامع مختلف و امكان نشر آزادانه عناصر فرهنگی ، فرهنگهای منطقه ای حفظ خواهد شد. حتی سلطه زبان انگلیسی بر اینترنت نیز دلیلی برای سلطه فرهنگی نمی تواند باشد.
گسترش مسائل غیر اخلاقی : جنبه دیگر تاُثیر اینترنت بر فرهنگ اشاعه مسائل غیر اخلاقی ، تصاویر مستهجن و دیگر مطالب و اطلاعات مضر و منحرف كننده بصورت آزاد می باشد كه خود اهمیت بسیاری را در غرب بویژه در بحثهای اجتماعی اینترنت به خود اختصاص داده و دولتها به طور جدی در حال تصویب قوانینی هستند كه نشر هر گونه مسائل غیر اخلاقی را در اینترنت ممنوع كنند. بدیهی است كه حساسیت بیشتر در این مورد مربوط به كودكان و نوجوانان می باشد كه در برابر این مسائل آسیب پذیرتر می باشند،كه ما در این مورد در بخش دیگری بطور مفصل صحبت خواهیم كرد.
نقض حریم زندگی خصوصی : بزرگراههای اطلاعاتی نه تنها حق حاكمیت ملی را نقض كرده اند بلكه به حریم خصوصی افراد نیز وارد شده و از طریق انواع بانكهای اطلاعاتی ، مالی ، بیمه ، ثبت احوال ، پرسنلی و ... خصوصی ترین اطلاعات مربوط به افرادرا مورد دسترسی قرار داده اند.
واقیعت مجازی (Virtual Reality): در واقعیت مجازی شخص با گذاشتن كلاه مخصوص بر سر و قرار گرفتن در جعبه ای خاص و متحرك از دنیای واقعی بیرونی خارج می شود و بطور مجازی وارد دنیای می گردد كه از طریق دو صفحه نمایشگر كوچك و به شكل سه بعدی در درون كلاه به او نمایش داده می شود .دنیایی كه به طرز ماهرانه ای شبیه سازی شده و سعی می شود با حركتهای طبیعی مكان متحرك تمام تجربیات و احساسهای شخص به طرز طیبعی بروز كنند. واضح است كه این پدیده ابتدا بر سرگرمیهای انسان و سپس در آموزش و دیگر جنبه های زندگی تاُثیر زیادی خواهد گذاشت.

آموزش و پرورش
فرآیند آموزش تاُثیرات زیادی از اینترنت گرفته و خواهد گرفت . گسترش ارتباطات اصالت فراگیرنده را در فرآیند آموزش بیشتر خواهد كرد . دانشگاهها و مدارس سنتی متحول خواهد شد و پدیده دانشگاههای بدون دیوار را شاهد خواهیم بود . با توجه به امكان ارتباط گسترده از طریق رایانه دیگر نیازی به حضور فیزیكی در یك كلاس و تشكیل كلاس در زمان محدود نیست .
از نظر منابع و كتابها و مقالات نیز محقق می تواند وارد بانكهای اطلاعاتی مناسب با موضوع خود شده و به جستجو بپردازد و پس از یافتن منابع مناسب آنها را بصورت فایلهای متنی یا ابر متن به رایانه خود منتقل كند و دیگر نیازی به حضور در كتابخانه و مراكز اسناد سنتی نخواهد بود.
فرآیند آموزش به صورت مستمر و در تمام مدت عمر خواهد بود و به طور كل نهاد آموزش و پرورش تحول بنیادی خواهد یافت و آموزش فراگیر محور خواهد بود .

بیم و امید در اینترنت
در مورد آینده اینترنت و تاُثیر آن بر جوامع بشری دیدگاه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.دیدگاههای خوشبینانه معتقدنداین شبكه در نهایت باعث آگاهی بیشتر ملتها شده و آنها را از تاریكی جهل استبدادی و استعماری نجات خواهد داد .جریان آزاد اطلاعات رژیمهای خودكامه و استبدادی را متزلزل ساخته وبا اشاعه اطلاعات سانسور نشده ، مردم را در این امر یاری خواهد كرد. این بزرگراهها باعث خواهد شد كه ملتها و گروهها از درد و رنجهای یكدیگر آگاه شوند وبرای همبستگی ورفع مشكلات خود تلاش كنند.
دولتهای ضعیف نیازی برای سرمایه گذاری زیاد برای كسب اطلاعات علمی وترجمه و انتقال تكنولوژی نخواهند داشت. زیرا اینترنت خود محیط مناسبی برای انتقال سریع واطلاعات علمی خواهد بود.
درمقابل ،دیدگاههای بدبینانه وجود دارند كه این شبكه را نیز همانند دیگر پیشرفتهای علمی ، در نهایت به نفع ابرقدرتها واستكبار جهانی می دانندوسعی در مطرح كردن نقاط منفی آن برای جهان سوم دارند. پرفسور حمید مولانا معتقد است با وجود پیشرفتهای تكنولوژی و علمی ، از جمله رشد عظیم سخت افزار و نرم افزار ارتباطات و اطلاعات طی چند دهه گذشته ، اكثریت عظیم این دهكده جهانی در شرایط نامطلوب بی سوادی،بیماری،گرسنگی،بیكاری و سؤتغذیه به سرمی برندو هنوز از ابزارهای اساسی ارتباطات و دانش محرومند.
به طور كلی در تاریخ بشری نظام سلطه با پیشرفت تكنولوژی و علم هرگز از بین نرفته و بلكه از نظر مشخصات ظاهری، خودرا منطبق با عصر ساخته ،همواره قدرتمند و دارا به استعمار واستثمار فقیر و ضعیف پرداخته است. در عصر آینده نیز صاحبان و ثروتمندان اطلاعات ، فقرای اطلاعات را استثمار كرده و به سلطه خود ادامه خواهند داد . نظام جهانی استكبار سعی در یكسان سازی فرهنگی و غلبه فرهنگ خود بر ملل جهان سوم را خواهد داشت و در این راه از هیچ كوششی فروگذاری نخواهد كرد.
آنچه مسلم است خوش بینی و بدبینی مطلق در برابر این پدیده صحیح نیست . بلكه باید بیطرفانه و بدور از تعصب به نقد جنبه های مختلف اینترنت پرداخت . به هر حال بزرگترین تحول بشری در حال وقع است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در برابر این سیل بنیان كن قرا گرفته ایم . این ضرورت و اجبار است و انتخابی در كار نیست.


پیامدهای منفی اینترنت

بطور كلی شبكه جهانی اینترنت در اختیار و یا كنترل كسی نیست . هر عضو این شبكه اطلاعاتی را كه بخواهد در اختیار دیگران قرار دهد وارد سیستم می كند و از اطلاعات موجود در شبكه نیز استفاده می كند . یعنی هم تولید كننده اطلاعات است و هم استفاده كننده آن.با نوجه به اینكه اینترنت یك شبكه توزیع شده می باشد و در یك جا متمركز نیست ، مدیریت در آن نیز كاملاً غیر متمركز و توزیع شده می باشد.
ورود بی كنترل اطلاعات به شبكه اینترنت نشان دهنده وجود نوعی هرج و مرج در این شبكه است كه باعث گریز گروههایی از اینترنت و همچنین استقبال گروههای دیگری از آن شده است. نكته مهمی كه مطرح است این كه چه اطلاعاتی مبادله می شود و سود و زیان آن چیست؟ اینترنت در بخشهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و ... چه كارآییهایی دارد و فواید آن برای ما چیست؟ زیانهایش كدام است؟ آیا اصولا ما می توانیم حق انتخاب داشته باشیم یا در گردونه حركت كلی جهان مجبور به حركت هستیم و تنها شتاب این حركت به اراده ما بستگی دارد؟
گستردگی استفاده از اینترنت می تواند نشان دهنده تنوع كارآیی آن هم باشد. افراد عادی جامعه ، بازرگانان ، متفكران ، سیاستمدران ، تولید كنندگان صنعتی و كشاورزی ، گروههای سیاسی و اجتماعی ، دانشمندان ، پزشكان ، مراكز علمی ، كتابخانه ها ، مراكز خبری ، نهادهای دولتی ، مراكز هنری و ... كه به اینترنت می پیوندند هر یك انتظارات خاصی از این وسیله فراگیر ارتباطی دارند و هزینه های لازم را كه چندان هم كم نیست می پردازند تا بتوانند اطلاعات مورد علاقه خود را مبادله كنند.
روی آوردن چنین طیف وسیعی به اینترنت نشان می دهد كـارآیی این ابـزار به گونه ای است كـه می تواند انتظارات آنها را برآورده كند.اما با توجه به این كه در شبكه اینترنت همه می توانند اطلاعات دریافت و ارسال كنند و هیچ كنترل مركزی ویا تمركز اطلاعاتی وجود ندارد بسیاری از شركتها و یا افـراد سودجو از ایـن شبكه استفاده كـرده مطالب و تصاویر غیر اخلاقی را وارد شبكه می نمایندو راه را برای استفاده نادرست از این شبكه باز می كنند. این سؤاستفاده ها عملا مشكلاتی را در راه بـهره بـرداری درست هـمگانی از اینترنت ایـجاد كـرده است . چـه بسیار خانواده هایی كه در مناطق مختلف جهان از امكان انحراف فرزندانشان از طریق اینترنت نگران هستند.. گسترش فساد اخلاقی از طریق اینترنت تنها مورد استفاده از این سیستم نیست اشاعه افكار نادرست همچون اندیشه های نژاد پرستانه و ارتباط گروههای نژاد پرست با یكدیگر و امثال آن نیز از جمله نكاتی است كه در این مورد مطرح می شود.
سؤاستفاده هایی كه از طریق اینترنت صورت گرفته است ، بسیاری از دولتهای جهان را خواه در اروپا و خواه در آسیا و سایر مناطق ، برآن داشته است تا اهرمهای نظارت و كنترل برای استفاده كنندگان ، وضع كنند.
همه دولتهای جهان بر این اعتقادند كه باید با تبعات و آثار منفی این شبكه مقابله كرد ، البته برخی از گروهها با هر نوع كنترل و نظارت مخالفند و آن را گامی در جهت سركوب آزادیهای دموكراتیك می دانند.البته توافقهای اخلاقی در حال شكل گیری است كه روشهای برای جلوگیری از نشر و گسترش مسائل غیر اخلاقی پیدا شودكه در درجه اول منع تولید اینگونه اطلاعات را هدف گرفته و در درجه بعد منع دریافت و اتصال به اینگونه پایگاههارا در نظر دارد. نرم افزارها و سخت افزارهایی كه به این منظور تهیه می شوند ، دیوارآتش (FireWall)نام دارند.
برغم مواضع گوناگونی كه در قبال این شبكه مهم جهانی وجود دارد ، اما همه براین نكته اتفاق نظر دارند كه باید با تمامی تبعات منفی اینترنت بخصوص در زمینه مسائل غیر اخلاقی مقابله كرد . همچنین باید با انواع جنایت و اقدامات جنایت بار ، و تقلب و جعل حقایق حتی در سطح تضارب آراء ودیدگاههای سیاسی كه می تواند از تبعات منفی این دستگاه مهم باشد ، مقابله كرد ؛ از دیگر تبعات منفی دستگاه اینترنت ، می تواند آنچه كه به امپریالیسم فرهنگی تعبیر می شود ، باشد.
هیچ دولتی را در جهان كنونی نمی توان یافت كه آغوش خود را به طور كامل به روی اینترنت گشوده و یا در برابر آن موضعی كوركورانه اتخاذ كرده باشد، حتی دولتهایی كه مدعی دموكراسی و آزادی در زمینه های مختلف هستند ، بطور كامل دروازهای كشور خود را به روی این دستگاه اطلاع رسانی نگشوده اند. در سال 1996 كنگره آمریكا قانونی را در خصوص « مقررات ارتباطات » به تصویب رساند كه از انتشار یـا مبادله اطلاعات منافی عفت توسط اینترنت ، جلوگیری مـی كرد. به دنبال تصویب این قانون بود كه برخی از گروهها اعلام كردند این قانون با اولین اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی آمریكا ، در تناقض است ، و ممكن است بر رفتارهای ارزشی جهان دموكراتیك ، خدشه وارد سازد.
اما امروز پس از تحول در شبكه اینترنت و كاربردهای وحشتناكی كه از طریق آن صورت گرفته و همچنین آثار و تبعات مخربی كه در پی داشته است ، رجال سیاسی ، فرهنگی و امنیتی را بر آن داشته است تا نگرانی خود را از این انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی مهم ابراز دارند ، و ضرورت مقابله با خطرهای ناشی از آن را مورد توجه قرار دهند. از سوی دیگر آنها در جستجوی یافتن راه حلی هستند كه بتواند كاهش ضررهای اجتماعی ناشی از اینترنت را تضمین كند.
در همین زمینه به ذكر برخی از نمونه های سیاسی ، فرهنگی ، اخلاقی و... اشاره می كنیم:
عربستان به دولت لندن اعتراض می كندكه جلو فعالیت مخالفان ریاض را بگیرد. مخالفان ریاض در لندن نه تظاهرات می كنند و نه روزنامه و نشریه ای منتشر می كنند. آنها هر روز از طریق بزرگراههای اطلاعاتی وارد قلمرو سلاطین و شاهزادگان ریاض می شوند و صرفاً در برابر كانونهای مورد نظر خود ، درنگی كوتاه می كنند .همین و بس . مخالفان ریاض از طریق اینترنت اخبار تحولات سیاسی ، اقتصادی ، بازداشتها و رسواییهای حكومت ریاض را برای كامپیوتر های متصل به اینترنت در عربستان ، ارسال می كنند. آنها به دنبال دائر كردن یك بولتن الكترونیك از اخبار عربستان برای كل جهانند.

چریكهای زاپاتیستا در مكزیك وقتی از مذاكره با دولت ناامید شدند، كانالهای تماس با كاخ ریاست جمهوری مكزیك را در اینترنت اعلام كردند و از هواداران خود در دنیا خواستند حمایتهای خود از چریكها را به كاخ ریاست جمهوری مكزیك اعلام كنند و چند ساعت نگذشته بود كه جنگ پارتیزانی از طریق اینترنت به نتیجه رسید. حالا دولت مكزیك از نقش اینترنت برای ارتش آزادیخواه زاپاتیستا مطلع است.

مبارزات بوسنی و چچن نیز به خوبی از سلاح اینترنت بهره گرفته و آن را به ابزاری برای پیام رسانی مؤثر تبدیل كرده اند.و لذا نگرانی « هنری گرونوالد » سیاستمدار و روزنامه نگار معروف آمریكایی و ناشر سابق «تایم» بی دلیل نیست كه می گوید: در آینده ، تكنولوژی نوین رسانه ها به صورت بزرگراهی یكطرفه ! امواجی از اطلاعات را برصفحات كامپیوترها سرازیر می كنند كه كنترل آنها برای دولتهای مركزی ناممكن است
مشكل دیگر كه ذكر شد دستیابی به پورنوگرافی و صور قبیحه در این بزرگراه اطلاعاتی است. این موارد ضد فرهنگی و قبیح ، كانون خانواده ودر راُس آن كودكان را تهدید می كند. گفته می شود كار آنقدر بالا گرفته كه كنگره آمریكا در صدد وضع قوانین محدود كننده در این زمینه برآمده است. این موضوعات بیشرمانه و نفرت آور ، در عین حال ممكن است ، ادامه و بقا یابند . زیرا عده ای وضع قانون علیه این موارد را نقض آزادی ! می دانند. آنها می خواهند « روسپی خانه های الكترونیك » را دائر نگاه دارند تا جوخه های فساد در بزرگراههای اطلاعاتی همیشه طعمه های برای شكار داشته باشند. طبق یك تحقیق ظرف شش ماه 450 هزار و 620 قطعه تصویر و متن نوشتاری پورنوگرافیك ، 6 میلیون و433 هزار و297 بار توسط دریافت كنندگان - فقط در آمریكا-
دریافت شده است . البته این آمار مربوط به 5 سال پیش می باشد.
در آسیا ، پلیس ژاپن جوان 26 ساله ای را كه اقدام به ارسال تصاویر غیر اخلاقی از طریق اینترنت كرده بود را بازداشت كرد . برای این جوان علاوه بر 2 سال زندان ، 25 هزار دلار نبز جریمه تعیین شد.در كشور چین به تمام دارندگان اینترنت ، دستور داده شده است تا اسامی آنها در مراكز پلیس ثبت شود . سایر شركتها و موسسات یا اشخاص از تولید یا تكثیر و انتشار و مبادله اطلاعاتی كه مخل امنیت و نظم عمومی است ، منع شده اند.
اما فرانسویها به منظورمقابله دائمی با تهاجم فرهنگی انگلیس ـ آمریكا جبهه جدیدی را گشوده اند. وزیر فرهنگ فرانسه به هنگام بحث در خصوص سیاستهای ـربوط به زبان ، تاُكید كـرده است كـه « در قرنهای گذشته ما به كشور حمله می كردیم اما جنگ جدید فضای كامپیوتری است ، بر ما لازم است تا از جایگاه و موقعیت فرانسهدر شبكه اینترنت حفاظت كنیم.» این در حالی بود كه مسئولین سیاسی فرانسه از تمایل روز افزون به سوی فرهنگ یكپارچه جهانی انتقاد كردند و نگرانی خود را از كاربرد وسیع زبان انگلیسی در شبكه اینترنت به این اعتبار كه به عنوان تهدیدی آشكار برای زبان فرانسه است ، آشكار ساختند.
آلمان یكی دیگر از كشورهای است كه خشم خود را در برابر فضای كامپیوتری اعلام كرده است. یكی از شدیدترین انتقادها در سال 1995 در خلال مرافعه مشهوری بود كه دادستان كل ایالت بایر اعلام كرد؛ دادستان این ایالت گفت كه 200 گروه خبری اطلاعات و اخبار غیر اخلاقی را از طریق اینترنت مبادله می كنند ، این امـر مخالف قـوانین آلمان است . در اوایل سال 1996 شركت آلمانـی (Deutsch Telkom) سایت شبكه Web متعلق به مردی كه به نئونازیها گرایش داشت را بست . این مرد به ترویج و انتشار افكار نازیسم می پرداخت و دیگران را تشویق به انجام فعالیتهای نژادپرستانه می كرد.
دانشگاه كلن برنامه اطلاعات غیر اخلاقی را كه وابسته به شبكه اینترنت دانشگاه كلن بودرا تعطیل كرد . یكی از دلایل این اقدام ، شكایاتی بوده است كه از سوی بسیاری از مشتركین رسیده بود. اما این دانشگاه پس از فروكش شدن مخالفتها مجدداً اقدام به پخش آن كرد.
اینترنت می تواند ابزار توطئه هم باشد . پلیس آمریكا به طور مشخص احساس می كند بزهكاران در بزرگراههای اطلاعاتی از پلیس جلو افتاده اند و پلیسها باید علاوه بر اسلحه به كامپیوتر هم مجهز شوند . اینترنت در عین حال به محل قرار سران قاچاق مواد مخدر هم تبدیل شده است . آمـوزشهای تسلیحاتی ، نقض كپی رایت از طریق وارد كردن آثار به اینترنت ، سرقت اطلاعات و باج گیری از افراد ، دستبرد به بانكها و مسدود كردن حسابها به نفع سارقان اینترنتی ، هك و نفوذ به سیستم های اطلاعاتی و ... از عوارض حركت در بزرگراههای اطلاعاتی است.
به گفته یكی از ماُمورین FBI یك گروه كه به گفته وی از اهالی اروپای شرقی می باشند تاكنون موفق شده است اطلاعات بیش از 5 میلیون كارت اعتباری را به دست آورد و احتمالاً به زودی به صورت ناگهانی وارد عمل شده و به شدت به اقتصاد آمریكا ضربه خواهد زد . خبری كه ماه قبل در سایت BBC پخش شد خبر از راهاندازی یك مدرسه ویژه برای آموزش آكادمیك علوم مربوط به نفوذ به رایانه در فرانسه بود . یا به قولی یك مدرسه تبهكاری اینترنتی كه حتی یك پسر 14 ساله هندی با انتشار كتابهای با تیراژ میلیونی به آموزش هك می پردازد.

دولتها واینترنت
تمامی دولتها در كشورهای مختلف جهان تلاش كرده اند تا نسبت به شبكه های پخش و نمایش الكترونیكی ، اهرمهای نظارتی و كنترل را قرار دهند تا از استفاده سؤ از این وسیله علمی كه هدف آن خدمت به انسان است ، نه خیانت ، جلوگیری شود . اما برخی از انتقادها و اعتراضها در این خصوص وجود دارد كه خواستار متوقف ساختن این نظارت است ، و ادعا می كنند كه این اقدامات مخالف آزادی بیان و اندیشه است و آن را به عنوان یكی از آفتهایی می دانند كه اینترنت را تهدید می كند.
اینترنت پدیده جنجالی جدیدی است ، و دنیای عجیب دیگری است كه انسان تا در آن سیر نكند آن را نمی یابد. اینترنت مرزهای جغرافیایی را در هم می شكند، همچنین می تواند مرزهای فرهنگی میان ملتها را درهم شكند. این مسایل است كه موجب برانگیخته شدن نگرانی كشورهای جهان شده است ، و آنها را بر آن داشته است تا اقدامات نظارتی قانونی بر این شبكه اعمال كنند ، و از طریق تلاشهای مطلوب تبعات و آثار منفی آن را متوقف سازند.
اما آیا این كشورها می توانند بطور كامل از آثار و تبعات اینترنت رهایی یابند و فقط اطلاعات سالم و مفید را از آن دریافت كنند ؟ آیا این امكان وجود دارد تا اینترنت به عنوان یك دستگاه اطلاع رسانی حقیقی به طوری كه هدفش خدمت به انسان و رشد بشریت باشد ، مورد استفاده قرار گیرد؟ و سؤال دیگر اینكه آیا كسانی كه این وسیله علمی پیشرفته را به صورت ابزاری برای انهدام فرهنگها و ارزشهای انسانی درآورند حاضر هستند تا در اجابت به فشارهای مخالفان ، از اهداف و اقدامات گذشته خود بازگردند ؟ كسی نیست تا به این سؤال پاسخ آری دهد.
این وظیفه دولتها و مراكز فرهنگ ساز است كه به شكل مطلوبی ، با افزایش آگاهی و شناخت نسلهای كنونی و آینده را از خطرات حقیقی كه اینترنت آنها را به شدت تهدید می كند حفظ كند.


منبع :/majidsoftware.blogfa.com