چقــدر باید بگذرد تامن در مرور خاطراتم  وقتی از كنار تو رد میشوم بغضم نگیرد ...تنم نلرزد..

                                                                                                                                                
                          
                           

گاه کوچکم می بینی و گاه بزرگ…                            

نه کوچکم و نه بزرگ؛

 خودت هستی که دور می شوی و نزدیک…

.
به ادامه مطلب مراجعه شود

چقــدر باید بگذرد
تا مـن در مـرور خـاطراتم
وقتی از کنار تــو رد میشوم،
تنـــم نلــرزد…
بغضــم نگیــرد…

.در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ، در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است…

.دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم …
اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی

.گاه کوچکم می بینی و گاه بزرگ…

نه کوچکم و نه بزرگ؛ خودت هستی که دور می شوی و نزدیک…آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود

تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی…


آهنگ ها تنهایی را تسکین می دهند اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست
برهنه می آئیم ، برهنه می بوسیم ، برهنه می میریم
با این همه عریانی ، هنوز قلب هیچکس پیدا نیستآشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته‌ای ،

از این آشفته‌ام که دیگر نمی‌توانم تو را باور کنم …چشم هایم را به بیمارستان می برم…
نمی دانم چه مرگشان شده!
هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…


نقاش نیستم ، ولی دلم برایت پر می کشد…

.

یه زغال بر میدارم دورت خط میکشمو می نویسم

این بی معرفت دنیای منه

.


از حساب وکتاب بازار عشق هیچ گاه سردرنیاوردم !

وهنوز نمی دانم چگونه می شود که..

 هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت میشوم

.

گفتی یا تو یا هیچ کس

اما من فراموش کرده بودم این روزها هیچ کس هم برای خودش کسی است

حتی کسی مهم تر از من ...

.

جلوتر نیا! خاکستر می شوی

اینجا دلی را سوزانده اند

.

گفتی ما به درد هم نمی خوریم

اما هرگز نفهمیدی که من تورا برای دردهایم نمی خواستم

 

.منبع قسمتی از پیامک ها.smslove.blogfa